Գևորգ Հայրապետյան

Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ