Նելլի Կրտյան

Որակի կառավարման թիմի ղեկավար VOLO-ում