Հրանտ Խաչատրյան

YerevaNN գիտական լաբորատորիայի տնօրեն